Czy wyjazdy pracowników budowlanych poza siedzibę firmy należy potraktować jako podróż służbową?

Pytanie
Firma budowlana ma siedzibę w Kielcach, umowy o pracę zawarte są z pracownikami z miejscem świadczenia pracy Kielce. Obecnie firma świadczy usługę budowlaną w miejscowości 30 km oddalonej od Kielc (Jędrzejów). Pracownicy codziennie dojeżdżają do Jędrzejowa własnymi samochodami.
Czy należą się pracownikom delegacje służbowe?
Czy pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty dojazdu pracowników?