W jaki sposób ująć w kosztach wydatek na zakup programu komputerowego?

Pytanie
Firma "X" zleciła napisanie programu komputerowego do fakturowania firmie "Y". Firma "Y" wyceniała swoją usługę na wartość 15.000 zł. Firma "Y" sprzeda program bez praw autorskich.
Czy można przyjąć wartość zakupionego programu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu czy należy rozpocząć amortyzację?