Jak wykazać w CIT-8 i CIT-8/0 przychody klubu sportowego?

Pytanie
Klub Sportowy działa jako stowarzyszenie. Wszystkie przychody i koszty są związane z działalnością statutową stowarzyszenia. Dochody Klubu to dotacja z jednostki samorządu terytorialnego, składki członkowskie oraz darowizny od przedsiębiorców.
Czy przy sporządzaniu deklaracji rocznej CIT-8 i CIT8/0 należy ująć w pozycji 8 CIT-8/0 tylko dochód roczny jako zwolniony i przenieść do CIT-8 do pozycji 40 i 43, czy również ująć w pozycji 12 CIT-8/0 całą dotację z jednostki samorządu terytorialnego jako przychód zwolniony i również przenieść do CIT-8 do pozycji 40 i 43? Czy w CIT-8 wypełniam tylko pozycje 40 i 43?