Strona główna » Pytania i odpowiedzi » Pojęcie daty wpływu faktury w strukturze JPK_VAT

Pojęcie daty wpływu faktury w strukturze JPK_VAT

30.05.17

Jeśli podatnicy nie ewidencjonują dat wpływu faktur z dokładnością do dnia, mogą podać dowolną datę z tego miesiąca, za który najwcześniej można odliczyć podatek naliczony - tłumaczy Karol Różycki, ekspert Kompasu Księgowo-Kadrowego

articleImage: Pojęcie daty wpływu faktury w strukturze JPK_VAT fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

Czy przewidziane w strukturze JPK (w zakresie rejestrów VAT) pole "data wpływu faktury" oznacza, że przesyłając JPK podatnik oświadcza, że daną fakturę otrzymał wskazanego w JPK dnia i czy rozbieżność z datą faktycznego wpływu jest podaniem nieprawdy i powinna zostać korygowana nawet, jeśli nie ma to wpływu na odliczenie VAT z danej faktury w danym miesiącu?
 
W wielu sytuacjach (zwłaszcza podatnicy nieprowadzący ksiąg rachunkowych) nie ewidencjonują dat wpływu faktur z dokładnością do dnia - co najwyżej z dokładnością do miesiąca - w celu ustalenia miesiąca, w którym najwcześniej można odliczyć podatek naliczony.
 
 
Odpowiedź
Wypełnienie pola "data wpływu faktury" nie ma charakteru oświadczenia podatnika, że daną fakturę otrzymał wskazanego w JPK dnia, lecz służy wskazaniu prawidłowego okresu rozliczeniowego, za który odliczenie przysługuje.
 
Ewentualna rozbieżność między datą faktycznego wpływu nie jest traktowana jako podanie nieprawdy, a ewentualna korekta JPK nie jest konieczna, jeśli nie ma to wpływu na powstanie prawa do odliczenia VAT naliczonego.
 
Jeśli podatnicy nie ewidencjonują dat wpływu faktur z dokładnością do dnia, mogą podać dowolną datę z tego miesiąca, za który najwcześniej można odliczyć podatek naliczony.
 
Uzasadnienie
Co do zasady, na podstawieart. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Przepis ten stosuje się także odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi (ust. 10c ww. art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług).
 
W kwestii "daty wpływu faktury", jaka powinna być podana w strukturze JPK, stosowne wyjaśnienia znaleźć można na stronach internetowych Ministerstwa Finansów w zakładce: "Kontrola skarbowa", "Działalność", "Jednolity Plik Kontrolny", "Często zadawane pytania".
 
Na pytanie, jaką datę należy podać w sytuacji, gdy podatnicy nie rejestrują daty wpływu faktury na poziomie swoich systemów źródłowych czy nawet w samej ewidencji VAT, nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi. Stwierdzono jedynie, że: "Faktury zakupowe winny być ujmowane w ewidencji w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik ma prawo do dokonania odliczenia i z takiego odliczenia chce skorzystać. Ewidencja zakupu i sprzedaży ma bowiem umożliwić podatnikowi prawidłowe sporządzenie deklaracji VAT. Wskazania jednak wymaga, że data otrzymania faktury nie zawsze będzie tożsama z datą powstania i zrealizowania prawa do dokonania odliczenia".
 
Z odpowiedzi tej można wywnioskować, że dla prawidłowego sporządzenia JPK nie jest istotne, czy pole to zostanie wypełnione, ani czy podana w nim data będzie datą faktycznego otrzymania faktury. Istotne jest, aby rozliczenie podatku naliczonego zostało dokonane zgodnie z przepisamiart. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 u.p.t.u.
Karol Różycki 30.05.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Kompas Księgowo-Kadrowy
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE