Z jaką stawką VAT podatnik powinien wystawić fakturę za usługi doradcze?

Pytanie
Podatnik w ramach działalności gospodarczej zawarł z Uniwersytetem umowę w związku z realizacją projektu "MPTW II – Mazowiecki Program Transferu Wiedzy II" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do podatnika będą wysyłane przez Uniwersytet na wniosek innych firm, wnioski o przeprowadzenie szkolenia, podatnik będzie dokonywał oceny, czy takie szkolenie warto przeprowadzić, czy nie i będzie taką opinię wysyłał z powrotem do Uniwersytetu. Podatnik nie wie, jaki jest stopień finansowania tego projektu.
Z jaką stawką VAT podatnik powinien wystawić fakturę?
Jaką podstawę do ewentualnego zwolnienia podatnik powinien zastosować na fakturze VAT?