Podatki i księgowość

 • Jak prawidłowo rozliczać płace i składki ZUS w kosztach firmy?

  Obrazek do artykułu: Jak prawidłowo rozliczać płace i składki ZUS w kosztach firmy?

  Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie szczególnych rozwiązań w przypadku ujmowania w kosztach uzyskania przychodu wynagrodzeń na rzecz pracowników. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że inne zasady obowiązują przy rozliczaniu należności... Więcej

  Ziółkowski Paweł, 21.09.2017

 • Premie pieniężne w VAT bez tajemnic

  Obrazek do artykułu: Premie pieniężne w VAT bez tajemnic

  Opodatkowanie premii pieniężnych od początku obowiązywania ustawy o VAT budziło wiele kontrowersji. Największym problemem jest ustalenie, czy premia pieniężna to jedynie swego rodzaju „obniżka ceny”, czy jednak wynagrodzenie za usługę. Jak... Więcej

  Łukasz Matusiakiewicz, 06.09.2017

 • Kontynuacja amortyzacji na gruncie PIT

  Obrazek do artykułu: Kontynuacja amortyzacji na gruncie PIT

  Zasadą jest, że podatnicy przed rozpoczęciem amortyzacji zobligowani są do ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz stawki amortyzacyjnej. Jednak w obrocie prawnym funkcjonują sytuacje, w których odpisy amortyzacyjne należy kontynuować po... Więcej

  Adam Bartosiewicz, 31.08.2017

 • Stawka VAT w usługach gastronomicznych

  Obrazek do artykułu: Stawka VAT w usługach gastronomicznych

  Sezon wakacyjny to okres, w którym wzrasta popyt na usługi związane z wyżywieniem. Kwestia opodatkowania tych usług nie jest już jednak tak oczywista. Jak prawidłowo ustalać stawki podatkowe w ramach usługi gastronomicznej? Nasz ekspert radzi. Więcej

  Karol Różycki, 16.08.2017

 • Kiedy firma zniknie z rejestru VAT?

  Obrazek do artykułu: Kiedy firma zniknie z rejestru VAT?

  Ministerstwo Finansów od początku roku stale usuwa z rejestru podatników VAT kolejne firmy. Tylko do końca lipca 2017 r. wykreślono ponad 65.000 podmiotów. To efekt nowych uprawnień urzędów skarbowych do walki z wyłudzeniami VAT. Jakie są przesłanki... Więcej

  Marcin Andrzejowicz, 09.08.2017

 • Odwrotne obciążenie w księgach rachunkowych

  Obrazek do artykułu: Odwrotne obciążenie w księgach rachunkowych

  Zwykle obowiązek rozliczenia podatku należnego spoczywa na sprzedawcy. Przepisy przewidują jednak sytuacje, w których obowiązek rozliczenia podatku należnego spoczywa nie na świadczeniodawcy, lecz na nabywcy. Mechanizm taki nazywany jest odwrotnym... Więcej

  Maciej Soprych, 07.08.2017

 • Skutki podatkowe sprzedaży samochodu stanowiącego majątek obrotowy firmy

  Obrazek do artykułu: Skutki podatkowe sprzedaży samochodu stanowiącego majątek obrotowy firmy

  W firmie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży samochodów, samochody stanowią towar handlowy, których sprzedaż podlega częściowo innym zasadom niż sprzedaż środków trwałych - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego. Więcej

  Dominik Klemens, 01.08.2017

 • Skutki podatkowe sprzedaży samochodu stanowiącego środek trwały firmy

  Obrazek do artykułu: Skutki podatkowe sprzedaży samochodu stanowiącego środek trwały firmy

  Sprzedaż samochodu stanowiącego majątek przedsiębiorstwa, tzn. takiego, który był lub miał być docelowo wykorzystywany w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa co najmniej rok wiąże się ze skutkami podatkowymi - wyjaśnia ekspert Vademecum... Więcej

  Dominik Klemens, 24.07.2017

 • Opodatkowanie nagród otrzymywanych przez firmy na przykładach

  Obrazek do artykułu: Opodatkowanie nagród otrzymywanych przez firmy na przykładach

  W celu zwiększenia sprzedaży towarów i usług przedsiębiorcy organizują różnego akcje promocyjne (np. przekazują klientom drobne prezenty), jednak w praktyce akcje promocyjne są kierowane również do firm. Opodatkowanie świadczeń otrzymanych przez... Więcej

  Dominik Klemens, 18.07.2017

 • Koszty działań marketingowych a podatek dochodowy

  Obrazek do artykułu: Koszty działań marketingowych a podatek dochodowy

  W celu zwiększenia sprzedaży towarów i usług przedsiębiorcy organizują różnego rodzaju akcje promocyjne (np. przekazują klientom drobne prezenty lub organizują konkursy z nagrodami). Autor Kompasu Księgowo-Kadrowego wyjaśnia czy takie... Więcej

  Dominik Klemens, 12.07.2017