Podatki i księgowość

 • Działalność sezonowa, czyli wakacyjna aktywność przedsiębiorców

  Obrazek do artykułu: Działalność sezonowa, czyli wakacyjna aktywność przedsiębiorców

  Działalność sezonowa cieszy się niemałym zainteresowaniem ze względu na bardzo dużą bazę turystyczną naszego kraju oraz zyski, które taka działalność przynosi. Jakie obowiązki podatkowe wiążą się z prowadzeniem tego typu przedsiębiorstwa? Wyjaśnia... Więcej

  Sławomir Liżewski, 20.06.2017

 • Przesłanki odpowiedzialności karnej skarbowej doradców podatkowych i księgowych na przykładach

  Obrazek do artykułu: Przesłanki odpowiedzialności karnej skarbowej doradców podatkowych i księgowych na przykładach

  Do najczęściej popełnianych przez doradców podatkowych i księgowych przestępstw oraz wykroczeń należą: nierzetelne oraz wadliwe prowadzenie ksiąg, uchylanie się od opodatkowania i oszustwa podatkowe. Jakie czyny mogą zostać ukarane i jakie... Więcej

  Tomasz Krywan, 13.06.2017

 • Split payment - czy jest się czego bać?

  Obrazek do artykułu: Split payment - czy jest się czego bać?

  Podzielona płatność to kolejne narzędzie, którego zadaniem jest uszczelnienie systemu VAT. Jak wypłynie to na bieżącą działalność przedsiębiorców i na czym polega split payment? Wyjaśnia ekspert Kompasu Księgowo-Kadrowego. Więcej

  Mariusz Pogoński, 07.06.2017

 • Kontrola organów podatkowych bez tajemnic

  Obrazek do artykułu: Kontrola organów podatkowych bez tajemnic

  Celem kontroli dokonywanej przez organy podatkowe jest ocena wywiązywania się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Kontroli prowadzonej przez organy podatkowe podlegają m.in. przedsiębiorcy. Jakie uprawnienia mają kontrolujący i... Więcej

  Sławomir Liżewski, 06.06.2017

 • Rozliczanie zagranicznych delegacji – jaki kurs zastosować?

  Obrazek do artykułu: Rozliczanie zagranicznych delegacji – jaki kurs zastosować?

  Podatnicy często mają wątpliwości, po jakim kursie powinni rozliczyć zagraniczną podróż służbową pracownika. Dodatkowo nie są pewni czy przyjęty kurs może być zastosowany zarówno do ujęcia księgowego i podatkowego. Ekspert Kompasu Księgowo-Kadrowego... Więcej

  Dorota Mikulska, 30.05.2017

 • Zatwierdzanie sprawozdania finansowego krok po kroku

  Obrazek do artykułu: Zatwierdzanie sprawozdania finansowego krok po kroku

  We wszystkich podmiotach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym sprawozdania finansowe zostały już sporządzone. Teraz do 30 czerwca należy dokonać ich zatwierdzenia. Jak to zrobić radzi ekspert Kompasu Księgowo-Kadrowego. Więcej

  Dorota Mikulska, 29.05.2017

 • Zastosowanie odwrotnego obciążenia w budownictwie na przykładach

  Obrazek do artykułu: Zastosowanie odwrotnego obciążenia w budownictwie na przykładach

  Roboty budowlane, które są świadczone przez podwykonawców są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia usług stanowiących. Jakie warunki musi spełniać usługodawca i usługobiorca, by procedura odwrotnego obciążenia znalazła zastosowanie? Czy podlegają... Więcej

  Tomasz Krywan, 10.05.2017

 • Dochody małoletnich z działalności gospodarczej bez tajemnic

  Obrazek do artykułu: Dochody małoletnich z działalności gospodarczej bez tajemnic

  Osoby niepełnoletnie również mogą uzyskiwać dochody z tytułu działalności gospodarczej. Jeżeli nie są przedmiotowo zwolnione od podatku, podlegają opodatkowaniu. Jednak sposób opodatkowania dochodów małoletniego zależy od rodzaju i zakresu prawnego... Więcej

  Sławomir Liżewski, 26.04.2017

 • Zasady odliczania VAT przy zakupach paliwa

  Obrazek do artykułu: Zasady odliczania VAT przy zakupach paliwa

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zasada ta tyczy również nabywanego przez podatników paliwa. O czym należy pamiętać odliczając... Więcej

  Tomasz Krywan, 11.04.2017

 • Korekta podatku dochodowego po zamknięciu ksiąg rachunkowych

  Obrazek do artykułu: Korekta podatku dochodowego po zamknięciu ksiąg rachunkowych

  Zdarza się, że popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu sprawia, że nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelne i jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Mamy wtedy do... Więcej

  Waldemar Gos, 05.04.2017

Polecamy: